Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

commitment to human rights

İnsan haklarına bağlılık

Cümlede kullanım:

Democratic peace theory emphasizes three core elements, namely republican democratic representation, and ideological commitment to human rights, and transnational interdependence

(Demokratik barış teorisi, cumhuriyetçi demokratik temsil ve insan haklarına ideolojik bağlılık ve ulusötesi karşılıklı bağımlılık olmak üzere üç temel unsuru vurgulamaktadır.)
Translate »