Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

command economy

Devlet güdümlü ekonomi, komutlu ekonomi, sosyalist ekonomi

Cümlede kullanım:

Command economy is an economic system that is on the opposite side of the market economy where factors of production are state-owned, and the economy is centrally planned and managed. 

(Devlet güdümlü ekonomi, üretim faktörlerinin devlete ait olduğu ve ekonominin merkezi olarak planlandığı ve yönetildiği piyasa ekonomisinin karşı tarafında bulunan bir ekonomik sistemdir.)
Translate »