Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

comman discourse

Ortak söylem.

İki ya da daha fazla disiplinin, kişinin, kurumun aynı felsefeleri, görüşleri ve inançları paylaşmasına ortak söylem denir.

Cümlede kullanım:

Global civil society has a common discourse on climate change.

(Küresel sivil toplum iklim değişikliği konusunda ortak bir söyleme sahiptir.)
Translate »