Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

colonialism

Sömürgecilik

Cümlede kullanım:

Colonialism can be defined as the takeover of territory, appropriation of material resources, exploitation of labor and interference with political and cultural structures of another territory or nation

(Sömürgecilik, toprakların ele geçirilmesi, maddi kaynakların tahsis edilmesi, emeğin sömürülmesi ve başka bir bölge veya ulusun siyasi ve kültürel yapılarına müdahale olarak tanımlanabilir.)
Translate »