Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

collectivism

Kolektivizm, toplulukçuluk, ortaklaşacılık,

Üretim araçlarını toplum mülkiyetine vermek isteyen iktisadi ve siyasi görüş

Cümlede kullanım:

Collectivism as an ideology views the whole society as more important than its parts.

(Bir ideoloji olarak kolektivizm toplumun bütününü onun parçalarından daha önemli görür.)
Translate »