Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

collective self-defense

Ortak öz savunma, kolektif kendini savunma

Cümlede kullanım:

The concept i of collective self-defense arises from the rule stipulated in Article 51 of UN Charter.

(Kolektif öz savunma kavramı, BM Şartı’nın 51. maddesinde belirtilen kuraldan doğmaktadır.)
Translate »