Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Cold War

Soğuk savaş

Cümlede kullanım:

The Cold War  assumed to have begun with the famous Iron Curtain speech by Winston Churchill on March 5, 1946.

(Soğuk Savaş’ın 5 Mart 1946’da Winston Churchill’in ünlü Demir Perde konuşmasıyla başladığı varsayılır.)
Translate »