Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

coherent with something

Bir şeyle uyumlu, bir şeyle insicamlı

Cümlede kullanım:

A command economy may be coherent with collectivist ideals, not the individual, that is, in this economic system the society as a whole is prioritized.

(Bir devlet güdümlü ekonomi, bireyle değil ortak ideallerle tutarlı olabilir, yani, bu ekonomik sistemde bir bütün olarak topluma öncelik verilir.)
Translate »