Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

coercive diplomacy

Zorlayıcı diplomasi

Cümlede kullanım:

Coercive diplomacy refers to a defensive strategy involving the threat of force and sanctions in order to secure a peaceful resolution.

(Zorlayıcı diplomasi, barışçıl bir çözüm sağlamak için güç tehdidi ve yaptırımları içeren savunma stratejisini ifade eder.)
Translate »