Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

coercive action

Zorlayıcı eylem

Cümlede kullanım:

The humanitarian intervention is coercive action by one or more states involving the use of armed force in another state without the consent of its authorities, and with the purpose of preventing widespread suffering or death among the inhabitants

(İnsani müdahale, bölge sakinleri arasında yaygın acı ve ölümü önlemek amacıyla, yetkililerin rızası olmadan silahlı kuvvetlerin başka bir devlette kullanılmasını içeren bir veya daha fazla devletin zorlayıcı eylemidir.)
Translate »