Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

coastal State

Kıyı devleti, denize kıyısı olan ülke, sahil ülkesi

Cümlede kullanım:

In any case, coastal States do have the right to exclude foreign warships from entering internal waters.

(Her durumda, kıyı Devletlerinin yabancı savaş gemilerini iç sulara girmesini engelleme hakkı vardır.)
Translate »