Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

cluster around

Etrafında toplanmak, etrafında kümelenmek

Cümlede kullanım:

The countries tended to cluster around US and Soviet Union which two super powers in the period of cold war.

(Ülkeler, soğuk savaş döneminde iki süper güç olan ABD ve Sovyetler Birliği çevresinde kümelenme eğilimindeydiler.)
Translate »