Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

closed regionalism

Kapalı bölgeselcilik, kapalı yerelleşme akımı

Cümlede kullanım:

In the closed regionalism, regional organizations try to protect themselves from the competition stemming from outside.

(Kapalı bölgecilikte, bölgesel örgütler kendilerini dışardan gelen rekabetten korumaya çalışırlar.)
Translate »