Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

child mortality

Çocuk ölüm oranı, çocuk ölümleri

Cümlede kullanım:

One of the Millennium Development Goals is to reduce child mortality.

(Milenyum Gelişim Hedeflerinden biri çocuk ölüm oranını düşürmektedir.)
Translate »