Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

central governing authority

Merkezi yönetim otoritesi

Cümlede kullanım:

Sovereignty means a central governing authority within a specified geographical territory.

(Egemenlik, belirli bir coğrafi bölge içindeki merkezi yönetim otoritesi anlamına gelir.)
Translate »