Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

celestial body

Gök cismi

Cümlede kullanım:

Space Law refers to the legal status of outer space and the celestial bodies, space object and the fundamental principles governing space activities.

(Uzay Hukuku, uzayın hukuki statüsünü, gök cisimlerini, uzay nesnesini ve uzay faaliyetlerini düzenleyen temel ilkeleri ifade eder.)
Translate »