Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

categorized under three headings

Üç başlık altında kategorize edilmiştir, üç başlık altında toplanmıştır

Cümlede kullanım:

Constructivism can be categorized under three headings: systemic, unit level and holistic constructivism.

(Yapılandırmacılık üç başlık altında toplanabilir: sistemik, birim düzeyi ve bütüncül yapılandırmacılık.)
Translate »