Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

castrate

Hadım etmek, iğdiş etmek

Cümlede kullanım:

Hassan El Sabbah’s assassin group, Fedayeens were castrated to eliminate the possibility of failure because they might fall in love, marry, or have children. 

(Hassan El Sabbah’ın suikastçı grubu Fedayiler aşık olabilme, evlenme veya çocuk sahibi olma nedenleriyle başarısız olma ihtimalini ortadan kaldırmak için hadım edilirlerdi.)
Translate »