Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

cast vote on

Oy vermek, ile ilgili oy vermek

Cümlede kullanım:

In the voting model, each member casts its vote on a draft resolution and the decision is deemed to be taken if the affirmative votes exceed a certain number or ratio.

(Oylama modelinde, her üye oylarını taslak karar üzerine verir ve olumlu oylar belirli bir sayı veya oranı aşarsa karar alınmış sayılır.)
Translate »