Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

carried out by

… tarafından yürütülen, … tarafından gerçekleştirilen

Cümlede kullanım:

One of the most important elements of the modernization project carried out by the Republican regime is the principle of Kemalist statism.

(Cumhuriyet rejimi tarafından yürütülen modernizasyon projesinin en önemli unsurlarından biri Kemalist devletçilik ilkesidir.)
Translate »