Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Caroline Case

Caroline Olayı

Cümlede kullanım:

In Caroline Case 1837, British troops attacked and sank an American ship, the Caroline. Because the ship was being used to provide supplies to insurgents against the British rule in Canada. The US protested and demanded reparations.

(Caroline Olayı 1837’de İngiliz birlikleri bir Amerikan gemisi olan Caroline’na saldırdı ve batırdı. Çünkü gemi, Kanada’daki İngiliz yönetimine karşı isyancılara malzeme sağlamak için kullanılıyordu. ABD protesto ederek tazminat istedi.)
Translate »