Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

capital exporting economy

Sermaye ihraç eden ekonomi

Cümlede kullanım:

After it became a member of the World Trade Organization, China became a capital-exporting economy.

(Çin, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olduktan sonra sermaye ihraç eden bir ekonomi haline geldi.)
Translate »