Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

cannot be confined only to

Sadece … ile sınırlandırılamaz

Cümlede kullanım:

The adherents of the Copenhagen School assert that security cannot be confined only to national security and thus broaden the conception of security to include military, political, economic, societal and environmental issues.

(Kopenhag Okulu taraftarları, güvenliğin sadece ulusal güvenlikle sınırlandırılamayacağını iddia ediyor ve böylece güvenlik kavramını askeri, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel konuları içerecek şekilde genişletiyor.)
Translate »