Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

CAGE framework

CAGE çerçevesi

(Cultural, Administrative, Geographic and Economic{CAGE} differences or distances between countries)

Ülkeler arasındaki kültürel, idari, coğrafi ve ekonomik farklılıklar veya mesafeler

Cümlede kullanım:

Cultural differences matter the most when products have high linguistic content, matter to cultural or national identity, carry country-specific quality associations and product features vary in terms of size and standards.

(Ürünlerin yüksek dilsel içeriğe sahip olması, kültürel veya ulusal kimliğe sahip olması, ülkeye özgü kalite birlikleri taşıması ve ürün özellikleri boyut ve standartlar bakımından farklılık göstermesi durumunda kültürel farklılıklar en çok önem taşır.)
Translate »