Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

butterfly effect

Kelebek etkisi, kaos teorisi

Cümlede kullanım:

A small accident in a far distant country may cause big events in another country by butterfly effect.

(Uzak bir ülkedeki küçük bir olay, kelebek etkisi ile başka bir ülkede büyük olaylara neden olabilir.)
Translate »