Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

bullionism

Külçecilik

Cümlede kullanım:

Bullionism was the earliest phase of mercantilism which were designed to attract a ow of gold and silver into a country.

(Külçecilik, bir ülkeye altın ve gümüş akışını çekmek için tasarlanmış, merkantilizmin ilk aşamasıydı.)
Translate »