Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

build-up of capacity

Kapasite artışı

Cümlede kullanım:

Security dilemma arises from the fact that a build-up of military capacity for defensive reasons by one state is always liable to be interpreted as aggressive by other states.

(Güvenlik ikilemi, bir devletin savunma amaçlı askeri kapasite artışı, her zaman diğer devletler tarafından saldırganlık olarak yorumlanmakla yükümlüdür.)
Translate »