Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

build-operate-transfer

Yap-işlet-devret

Cümlede kullanım:

build-operate-transfer (BOT) arrangement includes a firm or a consortium of firms contracting to complete a significant infrastructure project; consortium realises project and operates it for a specified period, and then transfers ownership of it to the project owner.

(Yap-işlet-devret (YİD) düzenlemesi, önemli bir altyapı projesini tamamlamak için sözleşme yapan bir firma veya firma konsorsiyumunu içerir; konsorsiyum projeyi yapar, belirli bir süre için işletir ve daha sonra mülkiyetini proje sahibine devreder.)
Translate »