Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

bring the issue to the forefront of international platform

Konuyu uluslararası platformda ön plana taşımak

Cümlede kullanım:

Attacks on World trade Center brought use of force against international terrorism to the forefront of international platform

Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırılar, uluslararası terörizme karşı güç kullanımını uluslararası platformun ön planına taşıdı.)
Translate »