Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Bretton Woods monetary system

Bretton Woods para sistemi.

Cümlede kullanım:

In the Bretton Woods monetary system, countries settled their international balances in US dollars and the US dollar was convertible to gold at a fixed exchange rate, referring to 35 US dollars to 1 ounce gold. 

(Bretton Woods para sisteminde, ülkeler uluslararası dengesini ABD doları olarak belirlediler ve ABD doları sabit bir kurda altına dönüştürülebilir ve 35 ABD doları 1 ons altına karşılık geliyordu.)
Translate »