Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

breadths of zone

Bölgenin genişliği

Cümlede kullanım:

The baselines are used to measure the breadths of all other maritime zones. 

(Kıyı taban çizgileri, diğer tüm deniz bölgelerinin genişliklerini ölçmek için kullanılır.)
Translate »