Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

breaches of human rights

İnsan haklarının ihlali

Cümlede kullanım:

In the case of gross breaches of human rights involving loss of innocent life amounting to crimes against humanity, the armed force may be used, even in the absence of any authorization by the Council.

(İnsanlığa karşı işlenen suçlar anlamına gelen masum hayatın kaybını içeren insan haklarının ağır ihlalleri durumunda, Konsey tarafından herhangi bir yetkilendirme yapılmasa bile silahlı kuvvet kullanılabilir.)
Translate »