Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

bound tariff rates

Zorunlu gümrük tarife oranları.

Cümlede kullanım:

GATT Article II obligates members to impose tariff rates that are no higher than their bound rates.

(GATT’ın 2. Maddesi, üyeleri zorunlu gümrük tarifesi oranlarından daha yüksek olmayan tarife oranları koymaya mecbur kılar.)
Translate »