Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

bipolar system

İki kutuplu sistem, bipolar sistem

Cümlede kullanım:

There are two waves of regionalism. The first wave started after the Second World War. The second wave started after the end of the bipolar system.

(İki bölgeselcilik dalgası vardır. İlk dalga İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başladı. İkinci dalga bipolar sistemin bitiminden sonra başladı.)
Translate »