Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

biosecurity

Biogüvenlik

Cümlede kullanım:

Biosecurity is a term which emphasize to put necessary measures to prevent unwanted biological invasions

(Biyogüvenlik, istenmeyen biyolojik istilaları önlemek için gerekli önlemleri almayı vurgulayan bir terimdir.)
Translate »