Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

baselines

Kıyı taban çizgileri (Deniz hukuku terimi)

Cümlede kullanım:

Baselines, which are the crucial reference points in determining the extent of all maritime zones, establish from what points on the coast the outer limits of such zones are to be measured. There are two kinds of baselines: normal baselines and straight baselines.

(Tüm deniz bölgelerinin kapsamını belirlemede çok önemli referans noktaları olan kıyı taban çizgileri, bu bölgelerin dış sınırlarının hangi noktalardan ölçüleceğini kıyıdan belirler. İki tür kıyı taban çizgileri vardır: normal kıyı taban çizgileri ve boğaz(geçiş) kıyı taban çizgileri.)
Translate »