Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Basel Committee for Banking Supervision (BCBS)

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS)

Cümlede kullanım:

The risk of a global crisis was the reason for the astablisment of Basel Committee for Banking Supervision.

(Küresel kriz riski, Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin kurulmasının sebebiydi.)
Translate »