Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

based on some components

Bazı bileşenlere dayanmak

Cümlede kullanım:

A regional security complex is based on four components as follows:

1. Regional boundaries, which differentiate itself from its neighbors.

2. Regional anarchical system, which consists of two or three independents states

3. Power differences among countries in the region,

4. The patterns of amity and enmity (Buzan and Waever, 2003: 53).

(Bölgesel bir güvenlik kompleksi aşağıdaki dört bileşene dayanmaktadır:
1-Kendisini komşularından ayıran bölgesel sınırlar.
2-İki veya üç bağımsız devletten oluşan bölgesel anarşik sistem
3-Bölgedeki ülkeler arasındaki güç farklılıkları,
4-Dostluk ve düşmanlık kalıpları )

Translate »