Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

balance of payments

Ödemeler dengesi.

Cümlede kullanım:

The balance of payments refers to an accounting system which informing about the value of incoming flows to and the value of outgoing flows from a country.

(Ödemeler dengesi, bir ülkeye giren para akışlarının değeri ile bir ülkeden çıkan para akışlarının değeri hakkında bilgi veren bir muhasebe sistemini ifade eder.)
Translate »