Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

balance of interests

Çıkarlar dengesi

Cümlede kullanım:

Randall Schweller argues in the theory of balance of interests that alliances are responses not only to threats but also to opportunities. He regards an alliance as a tool to make gains as well as to avoid losses.

(Randall Schweller, çıkar dengesi teorisinde ittifakların sadece tehditlere değil fırsatlara da yanıtlar olduğunu savunuyor. Bir ittifakı kazanç elde etmenin yanı sıra kayıpları önlemenin bir aracı olarak değerlendiriyor.)
Translate »