Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Axis Powers

Mihver Devletler

Cümlede kullanım:

Germany, Japan, Italy, Romania, Hungary, and Bulgaria have formed Axis Powers in First World War.

(Almanya, Japonya, İtalya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan Birinci Dünya Savaşı’nda Mihver devletleri kurdular.)
Translate »