Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

availability

Bulunabilirlik, fiziken mevcut olma

Cümlede kullanım:

Food availability refers to whether food is physically available. In other words, it is related to the question of whether enough food is produced to meet the needs.

(Gıda bulunabilirliği, gıdaların fiziksel olarak mevcut olup olmadığı anlamına gelir. Başka bir deyişle, ihtiyaçları karşılamak için yeterli gıda üretilip üretilmediği sorusuyla ilgilidir.)
Translate »