Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

autarky

dış dünya ile ticaret yapmama durumu, kendi içine kapanma

Cümlede kullanım:

Autarky is the characteristic of self-sufficiency that means an entity survives or continues its activities without external assistance or international trade.

(Autarky, bir kurumun dış yardım veya uluslararası ticaret olmadan hayatta kalması veya faaliyetlerini sürdürmesi anlamına gelen kendi kendine yeterlilik özelliğidir.)

Leave a Reply

Translate »