Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

austerity policy

Kemer sıkma politikası

Cümlede kullanım:

The 2008 crisis has led many countries to adopt some austerity policies.

(2008 krizi, birçok ülkenin bazı kemer sıkma politikaları benimsemesine yol açtı.)
Translate »