Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

at apex of power

Gücün zirvesinde

Cümlede kullanım:

Until 2008, the rise of China was not central to American strategic considerations and the European Union was at the apex of its power. 

(2008 yılına kadar Çin’in yükselişi Amerikan stratejik düşüncelerinin merkezinde değildi ve Avrupa Birliği gücünün zirvesindeydi.)
Translate »