Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

asymmetrical warfare

Asimetrik savaş

Cümlede kullanım:

Asymmetrical warfare is defined as threats that are difficult to respond, such as suicide bombings.

(Asimetrik savaş, intihar saldırıları gibi, yanıtlaması zor tehditler olarak tanımlanır.)
Translate »