Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

asymmetrical warfare

Asimetrik savaş

Cümlede kullanım:

Asymmetric warfare is a method of war that involves the elements of non-military warfare carried out by the weak military units against the stronger military units.

(Asimetrik savaş, güçsüz olan askeri birliklerin daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir.)
Translate »