Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

asylum seeker

Sığınmacı, sığınma talep eden

Cümlede kullanım:

An asylum seeker refers to the person who has left his/her country of nationality, went to a third country and applied for asylum there. 

(Bir sığınmacı vatandaşı olduğu ülkeden ayrılan, üçüncü bir ülkeye giden ve orada sığınma başvurusunda bulunan kişiyi ifade eder.)
Translate »