Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

associate with

İlintili olmak, ilişkili olmak, birlikte anılmak, hatırlatmak, akla getirmek

Cümlede kullanım:

During the Cold War period, the term geopolitics has been associated with the military strategies.

(Soğuk Savaş döneminde jeopolitik terimi askeri stratejilerle ilişkilendirilmiştir.)
Translate »