Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

asecurity

Güvenlikle ilişkili olmayan, güvenlik çerçevesi dışında

Cümlede kullanım:

“Asecurity” is a condition in which issues tend to remain unsecuritized, and are dealt with primarily as political issues or considered as non-political.

(“Asecurity”, meselelerin güvenlik çerçevesinin dışında kalmaya devam ettiği ve öncelikle politik veya politik olmayan meseleler olarak ele alındığı bir durumdur.)
Translate »